V rámci osvěty o životě pečujících rodin a nezbytnosti jejich podpory
INFORMUJEME: