Od našeho založení jsme DÍKY VÁM pomohli zajistit odborné asistenční služby, respitních pobyty a speciální terapie pro 98 dětí s těžkým autismem a postižením.

Vybavili jsme a provozujeme bezplatnou Nekonečnou knihovnu s odbornou literaturou pro pečující rodiny.

Založili jsme a vedeme Komunitu pečujících rodičů za účelem socializace, seberealizace, volnočasové aktivity a vzdělávání.
V rámci této komunity poskytujeme individuální sociální poradenství.

Realizujeme charitativní projekt Komunikační piktogramy na míru pro děti s těžkým autismem a mentálním postižením zdarma. 

Připravuje vlastní Komunitní dílnu s nabídkou zaměstnání osob s postižením a neformálních pečujících.