NF NEVZDÁME TO  pomáhá řešit situaci pečujících rodin dětí s těžkým autismem, mentálním a fyzickým postižením.

Naším posláním je budování TŘÍ PILÍŘŮ POMOCI:

1. CHARITA

Finančně pomáháme organizacím poskytujícím stacionární a terénní sociální služby včetně odborných terapií pro děti s těžkým autismem, mentálním a fyzickým postižením
Jedná se o velice efektivní pomoc pro mnoho pečujících rodin, aby mohly své dítě svěřit na pár hodin či dní do rukou odborníků a odpočinout si od extrémně náročné každodenní a každonoční péče.

2. OSVĚTA

Šíříme osvětu o autismu a kombinovaném postižení, životě pečujících rodin a nezbytnosti jejich podpory prostřednictvím webu, sociálních sítích, blogu, osobně na dobročinných akcích, diskuzích, ve školách.

3. KOMUNITA

Rozvíjíme komunitní život pečujících prostřednictvím svépomocných skupin.
Nabízíme f
lexibilní zkrácené pracovní úvazky pro osoby s mentálním postižením a pečující.
Tvoříme zázemí pro návrat pečujících osob na trh práce, případnou rekvalifikaci, jejich seberealizaci a psychickou stabilitu pod vedením sociálních pracovníků.

JAK POMÁHÁME:  • Založili jsme a vedeme KOMUNITU PEČUJÍCÍCH RODIČŮ za účelem socializace, seberealizace, volnočasových aktivit a vzdělávání.
    V rámci této komunity poskytujeme individuální sociální poradenství.


  • Vybavili jsme a provozujeme NEKONEČNOU KNIHOVNU s tematickou odbornou literaturou a beletrií pro pečující i pro širokou veřejnost ZDARMA.

  • Z výtěžku ze vstupného na Toyota Beat festival 2023 realizujeme projekt KOMUNIKAČNÍ PIKTOGRAMY NA MÍRU  pro rodiny dětí s těžkým autismem a mentálním postižením zdarma.

  • VSTUPUJEME NA CHRÁNĚNÝ TRH PRÁCE s nabídkou PRACOVNÍCH MÍST SE ZKRÁCENÝMI ÚVAZKY pro osoby s mentálním postižením a neformální pečující.

NAPSALI O NÁS: