OSVĚTA

Sdílíme znalosti a zkušenosti, šíříme osvětu o autismu a kombinovaném postižení a o životě pečujících rodin.