POTVRZENÍ O DARU 

Dary pro NF NEVZDÁME TO si můžete odečíst od základu daně z příjmu na základě POTVRZENÍ O DARU, které Vám zašleme po vyplnění žádosti.

Žádost o Potvrzení o poskytnutí finančního daru pro FYZICKOU osobu:

Žádost o Potvrzení o poskytnutí finančního daru pro PRÁVNICKOU osobu:

JAK UPLATNIT DAŇOVÝ ODPOČET

Podle zákona o daních z příjmu mají nárok na odečtení daru ze základu daně všechny fyzické osoby, pokud jejich úhrnná hodnota darů v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí minimálně 1 000  a právnické osoby, pokud jejich úhrnná hodnota darů za celý rok činí alespoň 2 000  a zároveň nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Potvrzení o daru se přikládá se k daňovému přiznání, které se odevzdává v prvním kvartále nového kalendářního roku.
Zaměstnanci, kterým přiznání zpracovává zaměstnavatel, odevzdají potvrzení o daru své mzdové účtárně nejpozději do poloviny února.
Osoby samostatně výdělečně činné a zaměstnanci, kteří daňové přiznání podávají sami, uplatní odpočet z daní přímo ve svém přiznání.