KOMUNITA PEČUJÍCÍCH RODIČŮ 
V rámci podpory komunity a pomoci pečujícím rodičů vedeme svépomocné skupiny pro maminky a pro tatínky.

NABÍZÍME:

Sociální poradenství - pomoc se sociálními službami, s dávkami a příspěvky atd.
WhatsApp skupiny - kontakt s ostatními rodiči, aktuality a informace skupiny.
Skupinová setkání - za účelem socializace, vzdělávání a rozvoje komunitního života.

Účast v KOPRu není vázána žádnými poplatky a závazky.
Kontaktujte nás: nfnevzdameto@email.cz

Z NAŠICH SETKÁNÍ


Setkání tatínků 23.8.2023 a 16.12.2023

Na konci léta 2024 uspořádal revizor NF NEVZDÁME TO Jiří Förster další výletní setkání tatínků, ze kterého nám poslal tuto fotografii. Další setkání pečujících tatínků pak následovalo před Vánocemi. Jeho účastníci se od první chvíle tak ponořili do živé diskuze o sdílení radostí a strastí v rodičovské roli, že se nám zapomněli vyfotit. Ale důležité je, že se spolu i v předvánočním čase dokázali zastavit, zasmát se a také se podělit o své obavy. Vánoce totiž bývají pro mnohé rodiny pečující o děti nebo dospělé s těžkým autismem a mentálním postižením nejtěžším obdobím v roce.


Setkání pečujících rodičů 16.11.2023

Součástí našeho listopadového setkání byla oslava prvního výročí založení Nadačního fondu Nevzdáme to. Přivítali jsme speciální hosty - autory našeho loga a vedení respitního centra VOLNO Kolín. Během oslavy dostal každý z nás balónek, na který napsal přání. Balónky jsme pak pustili do nebe a doufejme, že doletí až tam, kde se všechna přání splní. Na tomto setkání jsme i tvořili, a to vánoční ozdoby z perličkových korálků.


Setkání pečujících rodičů 19.10.2023

Naše podzimní setkání se uskutečnilo v Komunitním místě Nadačního fondu Nevzdáme to v Kolíně. Rodiče jsme seznámili s novým zázemím fondu a s komunitním charitativním projektem Komunikační piktogramy. Při tisku piktogramů jsme diskutovali o alternativní komunikaci neverbálních dětí různých věkových kategorií. Dále jsme rodičům představili náplň práce našich zaměstnanců a dobrovolníků - konkrétně výrobu Cestovních sad Medvídek se zdravým mýdlem a hebkým ručníkem. Ochutnali jsme i výborné perníčky, kterými nás mile překvapila jedna z maminek.


Setkání tatínků 11.6.2023

Den otců oslavili tatínkové z Komunity pečujících rodičů už 11.6.2023, kdy se vydali na exkurzi do Pivovaru Hubertus, a. s. v Kácově. Před exkurzí absolvovali 8 kilometrovou túru v krásné přírodě v Posázaví. Setkání se zejména z důvodu nemocí zúčastnili pouze tři tatínci, ale všem ostatním podávali ze svého výletu pravidelné zprávy na jejich WA skupinu.
Všem tatínkům přejeme ke Dni otců hlavně zdraví a dostatek sil a energie na péči o rodinu i o sebe.


Setkání tatínků 13.5.2023

Setkání tatínků se konalo krátce po představení vládního konsolidačního balíčku, a tak se diskuze zaměřila především na dopad vládních úsporných opatření a neustále rostoucí cenové hladiny na život rodin dětí s nejtěžším postižením a autismem a také na možnosti státní podpory těchto rodin jako je zajištění rozsáhlejších respitních sociálních služeb, rozšíření terapií placených z veřejného zdravotního pojištění a valorizace příspěvku na péči.
Revizor NF NEVZDÁME TO Jiří Förster účastníky KOPRu seznámil s plánovanými charitativními akcemi a aktuálním projektem nadačního fondu. Zároveň naplánoval další setkání pečujících tatínků.


Setkání maminek 7.5.2023

Toto setkání maminek dětí s těžkým autismem, mentálním a fyzickým postižením bylo velmi netradiční. Petra Procházková nám umožnila využití prostor jejího krásného obchodu Dekorace na procházce a fotografka Jana Padalková jej změnila ve fotoateliér. Maminky tak mohly dostat krásný dárek k blížícímu se DNI MATEK - profesionální fotografie.
Je to jen malá náplast za úděl, který nesou. Malá radost k svátku maminek, protože "maminko" od svých dětí, o které s láskou pečují, většina z nich nikdy neuslyší.


Setkání maminek 19.3.2023

Na tomto setkání jsme tvořili náramky na charitativní akce pro náš nadační fond. Probíhala diskuze o zkušenostech s péčí o děti s různými formami autismu a postižení. Věnovali jsme se i pracovním příležitostem pro pečující rodiče a  osoby s invaliditou.
Součástí setkání byla také procházka a společné focení.
Je skvělé, že se do naší skupiny se připojily další maminky.


Setkání tatínků 25.2.2023

První v řadě dalších plánovaných setkání pečujících tatínků proběhlo v budově ČHJ Neškaredice. Tato akce byla výjimečná tím, že se po krátkém zahájení předsedkyní nadačního fondu konala pouze pro pečující otce. Obdivuhodná je jejich péče o rodinu, prožívání nelehkého údělu jejich dětí s těžkým autismem a postižením a mnohdy v rodině hlavní finanční zodpovědnost zejména za nákladné terapie, zdravotní a speciální pomůcky a služby.
Vedením této svépomocné skupiny se ujal revizor našeho nadačního fondu Jiří Förster, který vede i WhatsApp skupinu pro pečující tatínky a těší se na případné nové zájemce.


Setkání se svépomocnou skupinou Cesta

S pečujícími rodiči a jejich dětmi v DDM Harmonie v Poděbradech jsem se setkali 24.2.2023.
Jana Vundrová a Mirka Pragen tady už druhý rokem vedou svépomocnou skupinu CESTA.
Kromě představení nadačního fondu a programu, který pro pečující na Kolínsku připravujeme, jsme si upletli i náramky přátelství a zahájili, jak doufáme, dlouhodobou spolupráci.


Setkání maminek 4.2.2023

Historicky prvního setkání KOPRu se zúčastnilo 9 pečujících maminek. Pod dohledem sociální pracovnice a vedením předsedkyní našeho nadačního fondu probíhala diskuze o možnostech psychohygieny a pracovní seberealizace při náročné péči o děti s těžkým autismem a postižením. Maminky se do diskuze aktivně zapojily a přispěly mnoha skvělými nápady. Setkání jsme zakončily kreativní činností, a to tvorbou náramků přátelství. Velice si ceníme toho, že se tyto maminky rozhodly svůj vzácný volný čas věnovat právě nám, a moc nás těší, že mají zájem o pravidelnou účast na dalších setkáních svépomocných skupin KOPR.