KOMUNITA PEČUJÍCÍCH RODIČŮ 
V rámci podpory komunitního života a pomoci pečujícím NF Nevzdáme to organizuje činnost skupiny KOPR.

NABÍZÍME:

Sociální poradenství - pomoc se sociálními službami, s příspěvkem na péči a dalšími nároky pečujících
WhatsApp skupinu - kontakt ostatními rodiči, aktuality skupiny, důležité informace
Pravidelně nepravidelná setkání - socializace, seberealizace, volnočasové aktivity, vzdělávání

Účast v našem KOPRu není vázána žádnými poplatky a závazky.
V případě zájmu nás kontaktujte na nfnevzdameto@email.cz nebo na telefonu 724 292 270.

Setkání tatínků 11.6.2023

Den otců oslavili tatínkové z Komunity pečujících rodičů už 11.6.2023, kdy se vydali na exkurzi do Pivovaru Hubertus, a. s. v Kácově. Před exkurzí absolvovali 8 kilometrovou túru v krásné přírodě v Posázaví. Setkání se zejména z důvodu nemocí zúčastnili pouze tři tatínci, ale všem ostatním podávali ze svého výletu pravidelné zprávy na jejich WA skupinu. Všem tatínkům přejeme ke Dni otců hlavně zdraví a dostatek sil a energie na péči o rodinu i o sebe.


Setkání tatínků 13.5.2023

Setkání tatínků se konalo krátce po představení vládního konsolidačního balíčku, a tak se diskuze zaměřila především na dopad vládních úsporných opatření a neustále rostoucí cenové hladiny na život rodin dětí s nejtěžším postižením a autismem a také na možnosti státní podpory těchto rodin jako je zajištění rozsáhlejších respitních sociálních služeb, rozšíření terapií placených z veřejného zdravotního pojištění a valorizace příspěvku na péči.
Revizor NF NEVZDÁME TO Jiří Förster účastníky KOPRu seznámil s plánovanými charitativními akcemi a aktuálním projektem nadačního fondu. Zároveň naplánoval další, tentokrát výjezdní setkání pečujících tatínků.


Setkání maminek 7.5.2023

Toto setkání maminek dětí s těžkým autismem, mentálním a fyzickým postižením bylo velmi netradiční. Petra Procházková nám umožnila využití prostor jejího krásného obchodu Dekorace na procházce a fotografka Jana Padalková jej změnila ve fotoateliér.
Maminky tak mohly dostat krásný dárek k blížícímu se DNI MATEK - profesionální fotografie.
Je to jen malá náplast za úděl, který nesou. Malá radost k svátku maminek, protože "maminko" od svých dětí, o které s láskou pečují, většina z nich nikdy neuslyší.


Setkání maminek 19.3.2023

Na tomto setkání jsme tvořili náramky na charitativní akce pro náš nadační fond. Probíhala diskuze o zkušenostech s péčí o děti s různými formami autismu a postižení. Věnovali jsme se i pracovním možnostem pro pečující rodiče a nově i osoby s invaliditou. Součástí setkání byla také procházka a společné focení. Je skvělé, že se do naší skupiny se připojily další maminky.


Setkání tatínků 25.2.2023

 První v řadě dalších plánovaných setkání pečujících tatínků proběhlo v budově ČHJ Neškaredice. Tato akce byla výjimečná tím, že se po krátkém zahájení předsedkyní nadačního fondu konala pouze pro pečující otce. Obdivuhodná je jejich péče o rodinu, prožívání nelehkého údělu jejich dětí s těžkým autismem a postižením a mnohdy v rodině hlavní finanční zodpovědnost zejména za nákladné terapie, zdravotní a speciální pomůcky a služby. Vedením této svépomocné skupiny se ujal revizor našeho nadačního fondu Jiří Förster, který vede i WhatsApp skupinu pro pečující tatínky a těší se na případné nové zájemce.


Setkání se svépomocnou skupinou Cesta

S pečujícími rodiči a jejich dětmi v DDM Harmonie v Poděbradech jsem se setkali 24.2.2023.
Jana Vundrová a Mirka Pragen tady už druhý rokem vedou svépomocnou skupinu CESTA.
Kromě představení nadačního fondu a programu, který pro pečující na Kolínsku připravujeme, jsme si upletli i náramky přátelství a zahájili, jak doufáme, dlouhodobou spolupráci.


Setkání maminek 4.2.2023

Historicky prvního setkání KOPRu se zúčastnilo 9 pečujících maminek. Pod dohledem sociální pracovnice a vedením předsedkyní našeho nadačního fondu probíhala diskuze o možnostech psychohygieny a pracovní seberealizace při náročné péči o děti s těžkým autismem a postižením. Maminky se do diskuze aktivně zapojily a přispěly mnoha skvělými nápady. Setkání jsme zakončily kreativní činností, a to tvorbou náramků přátelství. Velice si ceníme toho, že se tyto maminky rozhodly svůj vzácný volný čas věnovat právě nám, a moc nás těší, že mají zájem o pravidelnou účast na dalších setkáních svépomocných skupin KOPR.

Za sponzoring KOMUNITY PEČUJÍCÍCH RODIČŮ děkujeme: