KOMUNIKAČNÍ PIKTOGRAMY
Komunikační piktogramy pro pečující rodiny ZDARMA je náš komunitní charitativní projekt realizovaný
 za podpory společností Toyota a Linksoft.

K výrobě profesionálních a odolných piktogramů je potřeba nákladné vybavení - PC se softwarem na tvorbu individuálních piktogramů, barevnou tiskárnu, laminátor, řezačka a další pomůcky. 
V rámci projektu KOMUNIKAČNÍ PIKTOGRAMY toto vybavení poskytujeme pečujícím rodičům ZDARMA na našich komunitních setkání v Kolíně. Tam si mohou v licenčním programu InPrint vyrobit takovou sadu piktogramů, kterou jejich dítě zrovna potřebuje. Ať už se jedná o piktogramy dítěti známých věcí k zahájení komunikace nebo piktogramy pro další komunikaci k lékaři, do školky, pak do školy, k volnočasovým aktivitám apod. 

První představení projektu pečujícím rodičům spolu s instruktáží na obsluhu vybavení a výrobou prvních sad piktogramů zdarma proběhlo 19.10.2023 na setkání svépomocné skupiny pečujících rodičů v Komunitním místě Nadačního fondu Nevzdáme to v Kolíně.

Máte zájem o účast na komunitním setkání k výrobě piktogramů?
Rádi Vás u nás přivítáme! Kontaktujte nás na: nfnevzdameto@email.cz

 Piktogramy jako alternativní forma komunikace

Piktogramy jsou jednoduché obrázky předmětů, osob, činností, vlastností a emocí. Jejich pomocí mohou nejen děti s omezenou nebo narušenou komunikační schopností sdělit okolí své potřeby i pocity, mohou se snadněji vzdělávat a být více samostatné. 
Děti s těžkým autismem a mentálním postižením mají v komunikaci největší problémy. Často vůbec nedokážou mluvit, zcela nechápou slovní sdělení, mimiku, gestikulaci a další neverbální komunikaci. A právě komunikační piktogramy jim pomáhají se vyjádřit a dorozumět. Na rozdíl od znakové řeči piktogramy nevyžadují od dítěte ani od jeho okolí žádné speciální znalosti či dovednosti a jsou srozumitelné pro všechny.

Při tvorbě piktogramů je nutné respektovat individualitu a možnosti každého dítěte, a proto je důležité používat piktogramy vyrobené tzv. na míru dítěti. Takové piktogramy např. znázorňují podobu jeho maminky, tvar křesla v jeho pokoji, jeho oblíbené oblečení, barvu rodinného auta apod. Také podle denního programu, pravidelných návštěv lékaře, různých terapií, speciálního vzdělávání, nařízené diety apod. každé dítě potřebuje individuální sady piktogramů.


Výuka komunikace pomocí piktogramů se zpravidla zahajuje obrázky členů rodiny, jednoduchých předmětů a činností blízkých chápání konkrétního dítěte.

Obecně je doporučován následující metodický postup:

  • fixace zraku
  • koncentrace pozornosti
  • osvojování
  • opakování
  • praktické procvičování
  • obohacení programu (v rámci her, volnočasových aktivit)

Děkujeme partnerům projektu:

Společnost Toyota poskytla barevnou laserovou tiskárnu Canon a finanční dar z výtěžku ze vstupného na Toyota Beat festival 2023, který jsme využili na koupi softwaru INPRINT 3, tiskových náplní, laminátorů, folií, papírů, řezačky a dalších pomůcek a vybavení pro kompletaci.

Společnost Linksoft darovala Notebook Dell Latitude 3540, do kterého jsme instalovali software INPRINT pro vytváření materiálů se symboly pro tisk - kartičky s obrázky či fotografiemi s popisky, komunikační knihy, zážitkové deníky, pracovní listy a dokumenty.