KOMUNIKAČNÍ PIKTOGRAMY

Komunikační piktogramy pro pečující rodiny dětí s těžkým autismem, mentálním a fyzickým postižením ZDARMA je charitativní projekt NF Nevzdáme to, který je realizován za podpory společnosti Toyota.

Piktogramy jsou jednoduché obrázky předmětů, osob, činností, vlastností a emocí. Jejich pomocí mohou nejen děti s omezenou nebo narušenou komunikační schopností sdělit okolí své potřeby i pocity, mohou se snadněji vzdělávat a být více samostatné. 

Děti s těžkým autismem a mentálním postižením mají v komunikaci největší problémy. Často vůbec nedokážou mluvit, zcela nechápou slovní sdělení, mimiku, gestikulaci a další neverbální komunikaci. A právě komunikační piktogramy jim pomáhají se vyjádřit a dorozumět. Na rozdíl od znakové řeči piktogramy nevyžadují od dítěte ani od jeho okolí žádné speciální znalosti či dovednosti a jsou srozumitelné pro všechny.

Při tvorbě piktogramů je nutné respektovat individualitu a možnosti každého dítěte, a proto je důležité používat piktogramy vyrobené tzv. na míru dítěti. Takové piktogramy např. znázorňují podobu jeho maminky, tvar křesla v jeho pokoji, jeho oblíbené oblečení, barvu rodinného auta apod. Také podle denního programu, pravidelných návštěv lékaře, různých terapií, speciálního vzdělávání, nařízené diety apod. každé dítě potřebuje individuální sady piktogramů.

Výuka komunikace pomocí piktogramů se zpravidla zahajuje obrázky členů rodiny, jednoduchých předmětů a činností blízkých chápání konkrétního dítěte.

Obecně je doporučován následující metodický postup:

  • fixace zraku
  • koncentrace pozornosti
  • osvojování
  • opakování
  • praktické procvičování
  • obohacení programu (v rámci her, volnočasových aktivit)

Děkujeme společnosti Toyota za barevnou laserovou tiskárnu a finanční dar z výtěžku ze vstupného na Toyota Beat festival 2023, který použijeme na další vybavení, software, tisk, laminaci a kompletaci individuálních sad piktogramů pro děti s těžkým autismem a mentálním postižením ZDARMA.