NEKONEČNÁ KNIHOVNA

Nekonečná knihovna je projekt NF NEVZDÁME TO v rámci poslání pomoci komunitě pečujících i šíření osvěty.  
Zahrnuje knihy s tématikou autismu, dětské vývojové psychologie, rozvoje verbálního chování, psychoterapie, pedagogiky, rodičovských dovedností, rozvoje osobnosti i populární beletrie.

Pravidla pro zapůjčení knih 

  • Výpůjční doba doba činí 1 měsíc. Po dohodě lze výpůjční dobu prodloužit. 
  • Po skončení výpůjční doby, resp. prodloužené výpůjční doby, musí být kniha vrácena do sídla Nadačního fondu Nevzdáme to (Neškaredice 97, Kutná Hora). 
  • Kniha bude vydána po podpisu výpůjčního listu, kde bude mj. uveden název a stav knihy, údaje osoby, která si knihu půjčuje a datum vypůjčení a vrácení.
  • Pokud dojde k poškození knihy, uživatel ji uvede na své náklady do původního stavu. Pokud toto není možné, zakoupí uživatel novou knihu nebo zaplatí aktuální cenu knihy Nadačnímu fondu Nevzdáme to. 

Pro zapůjčení vybraných knih vyplňte následující formulář:

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle Pravidel pro ochranu osobních údajů NF a Pravidel pro zapůjčení knih.

Za sponzoring NEKONEČNÉ KNIHOVNY děkujeme: