NEKONEČNÁ KNIHOVNA
Vybavili jsme a provozujeme vlastní knihovnu za účelem šíření osvěty a vzdělávání pečujících.

Nabízíme knihy s tématikou autismu, dětské vývojové psychologie, rozvoje verbálního chování, psychoterapie, pedagogiky, rodičovských dovedností, rozvoje osobnosti i populární beletrie.

TYTO KNIHY VÁM ZDARMA ZAPŮJČÍME:

*Pravidla pro zapůjčení knih 

  • Výpůjční doba doba činí 1 měsíc. Po dohodě lze výpůjční dobu prodloužit. 
  • Po skončení výpůjční doby, resp. prodloužené výpůjční doby, musí být kniha vrácena do Komunitního místa NF Nevzdáme to (Kmochova 248, 280 02 Kolín). 
  • Kniha bude vydána po podpisu výpůjčního listu, kde bude mj. uveden název a stav knihy, údaje osoby, která si knihu půjčuje a datum vypůjčení a vrácení.
  • Pokud dojde k poškození knihy, uživatel ji uvede na své náklady do původního stavu. Pokud toto není možné, zakoupí uživatel novou knihu nebo zaplatí aktuální cenu knihy Nadačnímu fondu Nevzdáme to. 

Pro zapůjčení vybraných knih vyplňte následující formulář: