CHARITA

FINANČNĚ POMÁHÁME POSKYTOVATELŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB,
co dokážou na pár hodin či dní převzít péči o děti i dospělé s těžkým autismem, mentálním a fyzickým postižením a zajistit jim speciální terapie, rehabilitace, vzdělávání a program pro rozvoj dovedností.

Podporujeme tak domácí péči a proces deinstitucionalizace.

Je důležité zdůraznit, že domácí péče o děti a dospělé s těžkým autismem a postižením je extrémně náročná, nákladná, psychicky i fyzicky vyčerpávající práce na 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Pečující rodiny ji nemohou bez pomoci sociálních služeb dlouhodobě zvládat.
Bohužel v České republice je odborných sociálních služeb pro tyto rodiny zoufale málo.

DĚTI A DOSPĚLÍ S TĚŽKÝM AUTISMEM, MENTÁLNÍM A FYZICKÝM POSTIŽENÍM:

Běžně NEMLUVÍ, NEROZUMÍ, NECHÁPOU.
Často mají NEBEZPEČNÉ ZÁCHVATY a UBLIŽUJÍ SI.
Někteří NECHODÍ nebo se vůbec nehýbou. 
Mnozí SE SAMI NENAJÍ, NENAPIJÍ SE, MAJÍ PLENY I V DOSPĚLOSTI.
Jiní jsou hyperaktivní a přes velkou únavu NESPÍ I NĚKOLIK DNÍ V KUSE.
Někteří mají také EPILEPSII či jiné VÁŽNÉ NEMOCI včetně SMRTELNÝCH.

Potřebují nepřetržitou komplexní péči, zdravotní pomůcky, bezpečnostní pomůcky a velmi nákladné speciální terapie, které stát z drtivé většiny nehradí.

PRO PEČUJÍCÍ RODINY JE TO DLOUHODOBĚ NEÚNOSNÉ FINANČNĚ, PSYCHICKY I FYZICKY.
Často se rodiny rozpadají, pečující rodiče se hroutí nebo onemocní vyčerpáním a jejich děti pak zbytečně končí v tristních podmínkách státních ústavů a psychiatrických léčeben.

PROČ JE PRÁVĚ TATO POMOC DŮLEŽITÁ?

Rodiče dětí s nejtěžšími poruchami a postižením stejně jako rodiče zdravých dětí chtějí, aby jejich děti žily s nimi doma. Své děti milují a nechtějí je "odložit" do ústavní péče nebo do psychiatrických léčeben. Nechtějí zanechat své děti osamělé, tlumené vysokými dávkami sedativ či dokonce personálem některých ústavů týrané (což je odborníky popisováno jako systémový a neřešený problém našeho státu). A tak o své děti i bez dostatečné podpory státu a většinou i nepochopení svého okolí neustále pečují.

Potřebují ale i prostor na jiné věci, než je celodenní a celonoční péče - pár hodin v kuse se vyspat, načerpat fyzickou a psychickou sílu, věnovat se i svým zdravým dětem, chodit do práce, zajít na úřad, na prevenci k lékaři, alespoň jednou za čas vidět své příbuzné a přátele.

Proto nutně potřebují pomoc, a to formou odborných sociálních služeb - mj. přímé asistence, ambulantních i pobytových respitní služeb včetně zajištění odborných terapií a rozvoje dovedností.
V České republice je ale takových sociálních služeb nedostatek a ty stávající jsou státem dlouhodobě podfinancované.

S úctou k jejich činnosti finančně podporujeme tyto poskytovatele sociálních služeb:

NAŠÍM CÍLEM JE, ABY TO PEČUJÍCÍ RODINY NEMUSELY VZDÁT A JEJICH TĚŽCE HANDICAPOVANÉ DĚTI (i ty už dospělé) MOHLY ŽÍT DOMA.