PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Zaměstnáváme osoby s postižením a pečující rodiče za účelem osobního růstu, získávání pracovních návyků, nových pracovních dovedností nebo plné rekvalifikace a tak důležité seberealizace a socializace.

Reagujeme tak na obtížné uplatnění těchto osob na pracovním trhu.
Jejich zdravotní stav nebo náročná péče o osobu blízkou jim zpravidla umožňuje pracovat pouze na zkrácené nebo jen velmi malé pracovní úvazky s pružnou pracovní dobou.

Jako zaměstnavatel na chráněném trhu práce nabízíme pracovní místa už od 0,1 úvazku nebo dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti.

Osobám s mentálním postižením zajišťujeme pracovní asistenci, všem zaměstnancům poskytujeme odborné vedení dvou sociálních pracovnic.

Pracovní náplň v nadačním fondu je různorodá a přizpůsobená individuálním schopnostem každého zaměstnance.
Jedná se o rukodělné práce přes administrativní a organizační činnost až k účasti a reprezentaci nadačního fondu na různých veřejných, společenských, charitativních a vzdělávacích akcích.
Výrobky z rukodělných prací nabízíme na našem e-shopu: nevzdameto.cz.
Veškerý zisk z prodeje je určen na charitativní činnost fondu.