KRÁTCE O AUTISMU

AUTISMUS je vrozená porucha fungování a vývoje mozku, která způsobuje potíže s komunikací, sociálními dovednostmi a představivostí.

HLAVNÍ ZNAKY AUTISMU

💙 Narušení sociálních dovedností - až neschopnost navazovat vztahy a nepochopení pravidel společenského fungování

💙 Komunikační obtíže - s řečí, gestikulací, vyjadřováním, porozuměním, očním kontaktem, až neschopnost kolektivní i samostatné hry

💙 Ritualizované chování - dodržování pevného režimu dne a postupu běžných činností, osobní rituály a pravidla

💙 Motorické stereotypie - opakovaný pohyb částmi těla (třepotání rukama, točení se, hýbání jazykem, kývání hlavou, atd.)

💙 Stereotypní zájmy - až posedlost tématem (vlaky, koně, filmové znělky atd.)

💙 Citlivost na smyslové vjemy - až bolestivé vnímání zvuku, světla, vibrací, dotyku apod.

Děti a dospělí s nejvážnějšími formami autismu jsou celoživotně odkázány na péči a pomoc ostatních.
Nadační fond NEVZDÁME TO
 v rámci své charitativní činnosti podporuje poskytovatele sociálních služeb, co dokážou na pár hodin či dní převzít péči o děti i dospělé s těžkým autismem a kombinovaným postižením a zajistí jim speciální terapie, rehabilitace a program pro rozvoj dovedností.
Pomáháme tím pečujícím rodinám, aby si měli možnost odpočinout a načerpat sílu na další péči.