O AUTISMU

AUTISMUS je vrozená porucha fungování a vývoje mozku, která způsobuje potíže s komunikací, sociálními dovednostmi a představivostí.

HLAVNÍ ZNAKY AUTISMU

💙 Narušení sociálních dovedností - až neschopnost navazovat vztahy a nepochopení pravidel společenského fungování

💙 Komunikační obtíže - s řečí, gestikulací, vyjadřováním, porozuměním, očním kontaktem, až neschopnost kolektivní i samostatné hry

💙 Ritualizované chování - dodržování pevného režimu dne a postupu běžných činností, osobní rituály a pravidla

💙 Motorické stereotypie - opakovaný pohyb částmi těla (třepotání rukama, točení se, hýbání jazykem, kývání hlavou, atd.)

💙 Stereotypní zájmy - až posedlost tématem (vlaky, koně, filmové znělky atd.)

💙 Citlivost na smyslové vjemy - až bolestivé vnímání zvuku, světla, vibrací, dotyku apod.


Nadační fond NEVZDÁME TO finančně pomáhá poskytovatelům sociálních služeb včetně terapií pro děti a dospělé s těžkými formami autismu, vážným mentálním a fyzickým postižením.

Tyto děti a dospělí jsou celoživotně odkázány na pomoc ostatních. Potřebují nepřetržitou speciální péči a intenzivní dlouhodobé terapie, které stát bohužel nehradí.

PODPOŘTE NAŠI ČINNOST