NÁŠ TÝM
Nadační fond NEVZDÁME TO založily 3 maminky dětí s těžkým autismem a postižením s cílem pomáhat rodinám s podobným osudem.
Dnes náš pracovní tým tvoří zakladatelky, zaměstnanci a dobrovolníci z řad pečujících a dospělých s mentálním postižením a PAS. 

SPRÁVNÍ RADA

Sylva Hurajtová, BBA, DiS.
Zakladatelka, předsedkyně správní rady

Manažerka, ekonomka, sociální pracovnice

Jsem máma, manželka, studentka a neformální pečující. Mám doma tři skvělé chlapy - manžela, Jakuba (15) a Vojtu (12). Vojta má těžkou formu autismu s těžkým mentálním postižením. Vystudovala jsem podnikovou ekonomii a management. Jsem absolventkou VOŠ v oboru sociální pracovník. A právě tomuto oboru se chci věnovat a pokusit se ovlivnit nepříznivou situaci neformálních pečujících. Založením nadačního fondu bych chtěla přispět ke zkvalitnění jejich života.

Mgr. Jitka Försterová
Zakladatelka, č
lenka správní rady

Sociální pracovnice, editorka a korektorka

Celý svůj profesní život se věnuji práci v sociální sféře. Vystudovala jsem sociální práci a sociální politiku na Masarykově univerzitě v Brně. Jsem maminkou tří dětí: Štěpána (12), Kláry (16) a Marka (19), který se narodil se vzácným genetickým postižením.
Prací v nadačním fondu chci pomoci co nejvíce rodinám získat odlehčovací služby.

Ing. Hana Hniličková
Zakladatelka, místopředsedkyně správní rady

Ekonomka

Jsem máma osmiletého chlapce s dětským autismem, STMR a ADHD. Věnuji se podnikové ekonomice, marketingu a psaní článků, povídek a fejetonů. Jsem autorkou blogu zapiskymamyautisty.cz, kde se snažím popsat život pečujícího rodiče zábavnou formou. Publikuji také na informačním portále o autismu AutismPort.cz. Nadační fond je pro mě příležitost, jak přispět k dalšímu šíření povědomí o autismu a zároveň efektivně pomáhat pečujícím rodinám.

REVIZOR

MUDr. Jiří Förster
Revizor Nadačního fondu Nevzdáme to

Primář oddělení radiační a klinické onkologie

Jsem absolventem 1. lékařské fakulty UK v Praze. V současné době působím jako primář onkologického oddělení se specializací v oboru klinické onkologie v Oblastní nemocnici v Jičíně. Mou hlavní pracovní náplní je podávání systémové protinádorové léčby. Od práce v nadačním fondu si slibuji zlepšení dostupnosti sociálních služeb pro handicapované.

SPOLUPRACOVNÍCI

Veronika Vrbová

Pečující

Jsem máma a manželka na plný úvazek. Moji dvacetiletí synové Vojta a Matěj mají oba autismus, těžkou mentální retardaci a epilepsii. Je pro mě těžké sehnat práci, kterou lze s náročnou péčí o děti skloubit. Proto jsem ráda, že mi zakladatelky nadačního fondu nabídly skvělou pracovní příležitost.

Petronela Nováková

Šperkařka, pečující

Jsem mámou dvou Eliáška (8) a Tamarky (12). Tamarka má kombinované postižení (poruchu centrálního zrakového systému a ještě od všeho kousek). Spoluprací s nadačním fondem chci podpořit dostupnost odlehčovacích služeb a podpořit neformální pečující. Kromě rodiny a nadačnímu fondu se věnuji tvorbě šperků v kombinaci ebenového dřeva a stříbra.

Jana Vundrová

Pracovnice v sociálních službách, zdravotní sestra

Mám radost, že prací pro nadační fond můžu šířit dobro a pomáhat lidem, kteří to tolik potřebují. Z pozice mámy, která má osobní zkušenost s péčí o syna s autismem, tak mohu podpořit snahu řešit situaci rodin, jež pečují o děti s těžkým autismem a kombinovaným postižením.

Vojtěch Vundra

Text za Vojtu, který má poruchu autistického spektra, sestavila maminka.

Práce pro fond je pro mě velká výzva a zároveň příležitost získat pracovní návyky, zkušenosti, nové dovednosti a alespoň nějak se uplatnit na trhu práce. 

Lucie Krajčovičová


Lucii s DMO a mentálním postižením pomohla s tvorbou textu maminka.

V současné době studuji na Středním odborném učilišti Liběchov - obor pečovatelka. Jednou týdně už ale také pracuji pro Nadační fond Nevzdáme to. Práce se mi moc líbí, protože mimo jiné můžu třídit moje oblíbená céčka.

DOBROVOLNÍCI

Jana Padalková

Fotografka, pečující

Věnuji se profesionálnímu focení, protože vidím svět plný barev, stínů a tvarů. A vidím jich ještě víc od té doby, co jsem máma Davídka a Marečka. Davídek má dětský autismus, TPMR, atrofii mozku a přidružené diagnózy. Práce pro nadační fond je pro mě způsob, jak svým oběma synův pomoci k lepší budoucnosti.

Jiří Vundra

Pečující

Dobrovolnická práce v nadačním fondu je pro mě radost. Patřím do milé komunity pečujících rodičů a dobrovolníků, která se kolem fondu utvořila. Navíc tak mohu pomáhat dětem a podpořit tolik potřebné sociální služby a terapie.

Lenka Krajčovičová

Pečující

Starám se o již dospělou dceru s mentálním postižením. Ráda pomáhám lidem, a tak je pro mě dobrovolnictví v nadačním fondu potěšením a zároveň seberealizací.

Martina Partyková

Pečující

Baví mě kreativní, rukodělné práce. V nadačním fondu mohu uplatnit svou tvořivost a zároveň svými výrobky pomáhat ostatním. Je to i způsob, jak se realizovat při náročné péči o mého syna s autismem a dalším postižením. 

David Pragen

Text za Davida s PAS a OCD sestavila maminka Mirka.

Je mi 25 let, mám poruchu autistického spektra s obsedantně kompulsivní poruchou. S tímto handicapem není jednoduché najít práci. Změna prostředí a setkávání s novými lidmi je pro mě náročné a stresující. Ne vždy se cítím dostatečně silný, abych mohl být delší dobu ve společnosti. V NF Nevzdáme to procházím sociální rehabilitací, trénuji pracovní návyky a učím se fungovat v kolektivu.

Jaroslava Bínová

Pečující

Pečuji o dospělého syna se syndromem Dravetové, těžkou epilepsií a autistickými rysy. Je to práce na víc než plný úvazek. Přesto jsem ráda, že svůj zbývající čas mohu věnovat dobrovolnické práci. Ve společnosti lidí v nadačním fondu je mi moc hezky. Dostává se mi tam nových pracovních zkušeností i osobní podpory.

Mirka Pragen

Pečující

Už 25 let pečuji o syna s autismem a obsedantně kompulsivní poruchou. Péče je velmi náročná, přesto hledám možnosti, jak najít své uplatnění a realizaci. Kromě toho, že vedu svépomocnou skupinu CESTA pro neformální pečující, tak jsem moc ráda, že se mohu zapojit do kolektivu dobrovolníků v Nadačním fondu Nevzdáme to. Pomáhat druhým mi dává velký smysl. 

Hana Pechová

Pečující

Jsem pečující babička, kterou baví pletení a ráda přiloží ruku k dílu. Když tím mohu ještě pomoci ostatním rodinám a jejich dětem, je to pro mě dvojnásobná radost.

Autoři loga se zakladatelkou fondu S. Hurajtovou (vpravo)
Autoři loga se zakladatelkou fondu S. Hurajtovou (vpravo)

Logo Nadačního fondu NEVZDÁME TO vytvořili profesionálové a naši přátelé PeadDr. Marie Trojanová a Ak. mal. Petr Trojan.

Naše logo vychází z rodičovské lásky a obětavosti celých rodin.
Znázorňuje náročnost nepřetržité a nikdy nekončící péče o děti a dospělé s těžkým autismem, mentálním a fyzickým postižením.
Nekonečno je symbol jasný a výstižný. Nelehkou cestu životem pak znázorňují stoupající schody. 
Manželé Trojanovi bravurně převedli naše pocity do grafické podoby a dali našemu záměru umělecký punc. Ze srdce jim za to děkujeme.

Maskot Melichar

Medvídka Melichara jsme do týmu přivítali 6. 1. 2022, a tak jsme ho pojmenovali po jednom ze tří králů - symbolů naděje.
Melichar nás doprovází na různé charitativní a společenské akce a je hlavním hrdinou našich reklam a příspěvků na sociálních sítích.
Důležitou roli hraje i při osvětě zejména na základních školách a na vzdělávacích akcích pro děti, kde jim společně s našimi zakladatelkami vysvětluje chování kamarádů s těžkým autismem a kombinovaným postižením a také smysl charity.