Velmi si vážíme toho, že chcete pomoci a být náš:

JEDNORÁZOVÝ DÁRCE 
PLATBA NA ÚČET: 
123-9065240217/0100

NEKONEČNÝ DÁRCE
TRVALÝ PŘÍKAZ NA ÚČET:
123-9065240217/0100

ZE SRDCE VÁM DĚKUJEME!

PLATEBNÍ ÚDAJE PRO ZAHRANIČNÍ DÁRCE

IBAN: CZ2101000001239065240217 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX