POMÁHÁME RODINÁM DĚTÍ A DOSPĚLÝCH S TĚŽKÝM AUTISMEM, MENTÁLNÍM A FYZICKÝM POSTIŽENÍM,
A TO FORMOU CHARITY, OSVĚTY A ROZVOJE KOMUNITY.

  • Finančně pomáháme poskytovatelům sociálních služeb a terapií pro děti a dospělé s těžkým autismem a postižením.
    Pomáháme tím i stovkám jejich klientů a podporujeme tak domácí péči a proces deinstitucionalizace.

  • Informujeme o životě a potřebách pečujících rodin. Vysvětlujeme význam a nezbytnost jejich komplexní podpory.
  • Poskytujeme individuální sociální poradenství pečujícím.
  • Rozvíjíme komunitní život pečujících.
  • Realizujeme vlastní komunitní charitativní projekty.
  • Jako zaměstnavatel na chráněném trhu práce zaměstnáváme osoby s mentálním postižením a pečující.

POMÁHÁME PEČUJÍCÍM RODINÁMABY TO NEMUSELY VZDÁT A JEJICH DĚTI (I TY UŽ DOSPĚLÉ) MOHLY ŽÍT DOMA.

JAK POMÁHÁME

FINANČNĚ PODPORUJEME SOCIÁLNÍ SLUŽBY pro klienty s těžkým autismem, mentální a fyzickým postižením.

Naše 2 sociální pracovnice poskytují INDIVIDUÁLNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ pečujícím osobám.

Realizujeme projekt KOMUNIKAČNÍ PIKTOGRAMY pro pečující ZDARMA.

NABÍZÍME PRACOVNÍ MÍSTA SE ZKRÁCENÝMI ÚVAZKY a DPP/DPČ pečujícím, osobám s mentálním postižením.

Vedeme SVÉPOMOCNÉ SKUPINY pečujících rodičů za účelem socializace a volnočasových aktivit.

Zřídili jsme ONLINE SOCIÁLNÍ iPORADNU, kde pečujícím radíme s nároky na dávky, příspěvky apod.

ORGANIZUJEME DISKUZE A PŘEDNÁŠKY o problematice rodinné péče o osoby ve 4. stupni závislosti na péči.

POŘÁDÁME CHARITATIVNÍ AKCE a podílíme se na přípravě akcí na podporu naší činnosti.

V naší NEKONEČNÉ KNIHOVNĚ půjčujeme  odbornou a tematickou literaturu zdarma.

Ve spolupráci s Potravinovou bankou v Praze vozíme potřebným POTRAVINOVOU POMOC.

PŘIPRAVUJEME

Nová pracovní místa pro osoby s mentálním postižením a pečující

Projekt EDU-TOYS ve spolupráci s mateřským centrem KidzTown