POMÁHÁME RODINÁM DĚTÍ A DOSPĚLÝCH S TĚŽKÝM AUTISMEM, MENTÁLNÍM A FYZICKÝM POSTIŽENÍM.

NAŠÍM CÍLEM JE, ABY TO PEČUJÍCÍ RODINY NEMUSELY VZDÁT A JEJICH TĚŽCE HANDICAPOVANÉ DĚTI (i ty už dospělé) MOHLY ŽÍT DOMA.

NAŠE TŘI PILÍŘE POMOCI

  • Finančně pomáháme organizacím, které poskytují odborné sociální služby včetně terapií dětem a dospělým s těžkým autismem a postižením. Pomáháme tím i stovkám jejich klientů a podporujeme tak domácí péči a proces deinstitucionalizace.
  • Informujeme o životě a potřebách pečujících rodin a o nezbytnosti jejich dlouhodobé komplexní podpory.
  • Poskytujeme individuální sociální poradenství pečujícím - osobně i online.
  • Rozvíjíme komunitní život pečujících.
  • Realizujeme vlastní komunitní charitativní projekty.
  • Zaměstnáváme osoby s postižením a pečující. Máme statut zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

JAK POMÁHÁME

FINANČNĚ PODPORUJEME POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a terapií pro klienty s těžkým autismem, mentálním a fyzickým postižením.

Vybavili jsme a provozujeme NEKONEČNOU KNIHOVNU s tematickou a odbornou literaturou k bezplatnému zapůjčení.

Realizujeme projekt KOMUNIKAČNÍ PIKTOGRAMY pro pečující rodiny ZDARMA.

ORGANIZUJEME PŘEDNÁŠKY A DISKUZE o problematice rodinné péče o osoby ve 4. stupni závislosti na péči.

Zřídili jsme ONLINE SOCIÁLNÍ iPORADNU pro pečující, kde radíme se sociálními dávkami a možnostmi další pomoci.

POSKYTUJEME INDIVIDUÁLNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
a osobní pomoc našich sociálních pracovnic při vyřizování nároků pečujících.

Vedeme SVÉPOMOCNÉ SKUPINY pečujících rodičů za účelem socializace, vzdělávání a rozvoje komunity.

NABÍZÍME PRACOVNÍ MÍSTA SE ZKRÁCENÝMI ÚVAZKY nebo DPP/DPČ pro osoby s PAS, s mentálním postižením a pečující.