CENTRUM HÁJEK je projekt Asociace pro pomoc handicapovaným dětem, která vznikla v roce 2010. Dnes pod tímto názvem působí denní stacionář pro děti do 15 let a centrum intenzivní léčebné rehabilitace TheraSuit. Čas, který dítě tráví ve stacionáři, je využit k intenzivní rehabilitaci a práci na zlepšení zdravotního stavu dítěte a jeho dovedností.
 

Centrum Hájek nabízí tyto sociální služby:  
Denní stacionář
Sociální rehabilitace
Odlehčovací službu
Sociálně aktivizační službu

Na začátku roku 2024 jsme navštívili Centrum Hájek, které poskytuje sociální služby a terapie handicapovaným dětem. Těší nás, že jsme činnost této organizace mohli podpořit finančním darem 36 000 Kč a směrovat naši pomoc do dalšího, tentokrát Plzeňského kraje. Symbolický šek jsme předali ředitelce Lence Šikové.