MELICHARŮV CHARITATIVNÍ BAZÁREK

Melicharův charitativní bazárek se konal 11.10.2023 v DDM Symfonie v Poděbradech. Celý den provázela úžasná atmosféra, a to díky milým zákazníkům, našim dobrovolníkům a realizačnímu týmu ze skupiny Cesta z DDM Poděbrady, kterému mnohokrát děkujeme za perfektní organizaci a spolupráci.

Srdečně děkujeme všem návštěvníkům Melicharova charitativního bazárku, kteří svými nákupy podpořili rodiny dětí a dospělých s těžkým autismem, mentálním a fyzickým postižením.

Děkujeme za všechny věci, které jste nám věnovali do Melicharova charitativního bazárku💙
K prodeji jsme tak nabídli nové i použité oblečení, kabelky, módní doplňky, boty, hračky, kočárky, autosedačky a knihy.
Návštěvníci mohli zakoupit také charitativní produkty NF NEVZDÁME TO. Celkový finanční výtěžek z bazárku činil 20 098 Kč (3 571 Kč terminálem a 16 527 Kč hotově) a byl určen na pomoc rodinám dětí a dospělých s těžkým autismem, mentálním a fyzickým postižením.

Melicharův charitativní bazárek skončil velkým úspěchem, a to nejen finančním, ale také sociálním.
Jeho sociální přesah spočívá hlavně v zapojení svépomocné skupiny CESTA, která dlouhodobě sdružuje pečující rodiny a osoby s postižením - mimo jiné aktivity se zaměřují i na pracovní návyky dospělých osob s postižením a pečujících rodin. Ti všichni se spolu s týmem Nadačního fondu NEVZDÁME TO zapojili do přípravy bazárku sběrem, tříděním a oceňováním věcí určených k prodeji. Pro osoby s mentálním postižením to nebyla vůbec jednoduchá práce - pochopit logistiku, udržet pozornost a nakonec zvládnout i samotný prodejní den. Jsme moc rádi, že jsme mohli podpořit služby pro pečující rodiny ze skupiny CESTA působící v DDM Symfonie Poděbrady částkou ve výši 10 000 Kč.
A dobročinný účel Melicharova charitativního bazárku pokračoval i po jeho skončení. Neprodané věci jsme darovali Apoštolské církvi Kolín.