První ročník MELICHAROVA CHARITATIVNÍHO BAZÁRKU se konal 10.11.2023 v DDM Symfonie v Poděbradech.

Celý den provázela úžasná atmosféra, a to díky milým zákazníkům, našim dobrovolníkům a realizačnímu týmu ze skupiny Cesta z DDM Poděbrady, kterému mnohokrát děkujeme za perfektní organizaci a spolupráci.

Srdečně děkujeme všem návštěvníkům Melicharova charitativního bazárku, kteří svými nákupy podpořili rodiny dětí a dospělých s těžkým autismem, mentálním a fyzickým postižením.

Děkujeme za všechny věci, které jste nám věnovali do Melicharova charitativního bazárku💙

K prodeji jsme tak mohli nabídnout nové i použité oblečení, kabelky, módní doplňky, boty, hračky, kočárky, autosedačky a knihy.
Návštěvníci mohli také zakoupit charitativní produkty NF NEVZDÁME TO
vánoční ozdoby, dárkové předměty a různé kreativní sady.

Celkový výtěžek z bazárku činí 20 098 Kč (z toho 3 571 Kč terminálem a 16 527 Kč hotově) a je určen na pomoc rodinám dětí a dospělých s těžkým autismem, mentálním a fyzickým postižením.
Jeho využití sledujte na transparentním účtu NF NEVZDÁME TO: 123-9065240217/0100.

Melicharův charitativní bazárek skončil velkým úspěchem, a to nejen finančním, ale také sociálním.
Jeho sociální přesah spočívá hlavně v zapojení svépomocné skupiny CESTA, která dlouhodobě sdružuje pečující rodiny a osoby s postižením - mimo jiné aktivity se zaměřují i na pracovní návyky dospělých osob s postižením a pečujících rodin.
Ti všichni se spolu s týmem Nadačního fondu NEVZDÁME TO zapojili do přípravy bazárku sběrem, tříděním a oceňováním věcí určených k prodeji. Pro osoby s mentálním postižením to nebyla vůbec jednoduchá práce - pochopit logistiku, udržet pozornost a nakonec zvládnout i samotný prodejní den.
Jsme moc rádi, že jsme mohli podpořit služby pro pečující rodiny ze skupiny CESTA působící v DDM Symfonie Poděbrady částkou ve výši 10 000 Kč.

A dobročinný účel Melicharova charitativního bazárku pokračuje i po jeho skončení. Neprodané věci jsme darovali Apoštolské církvi Kolín.