POTRAVINOVÁ POMOC
pro pečující rodiny a samoživitele

Ve spolupráci s Potravinovou bankou pro Prahu a Středočeský kraj nabízíme potravinovou pomoc pro pečující rodiny a samoživitele.
Pomáháme tak naplňovat hlavní cíle
 největší potravinové banky v ČR:

  • bojovat proti plýtvání potravinami
  • dělit se o ně s těmi, kteří mají hlad
  • obnovovat solidaritu mezi lidmi.

Péče o děti a dospělé s těžkým autismem, mentálním a fyzickým postižením často neumožňuje najít si zaměstnání, protože vyžaduje těžkou psychickou i fyzickou práci na 24 hodin denně. Rodiny jsou pak závislé pouze na jednom přijmu, v případě samoživitelů dokonce jen na sociálních dávkách.
Bohužel sociální dávky ani státní příspěvky na péči nestačí na pokrytí nákladů na živobytí, zdravotní pomůcky, bezpečnostní pomůcky a velmi nákladné, ale také velmi potřebné speciální terapie, které zdravotní pojišťovny nehradí (např. terapie autismu nebo speciální rehabilitační terapie pro pohybově postižené). Pečující se tak lehce mohou ocitnout za hranicí chudoby. Jednou z možností, jak přispět ke zlepšení jejich situace je právě potravinová pomoc.

Od roku 2024 zajišťujeme závoz potravin potřebným každý týden. 

Koordinátorka: Sylva Hurajtová, BBA, DiS.
Kontaktní email: nfnevzdameto@email.cz