O nadační příspěvek z NF Nevzdáme to mohou požádat právnické osoby - organizace poskytující sociální služby. 
V souladu se zakládací listinou a statutem budou příspěvky poskytovány pouze těmto organizacím.
Pro ně je připraven ke stažení a vyplnění formulář Žádost o nadační příspěvek.