Zvoneček Bylany poskytuje sociální služby dětem i dospělým, co mají z důvodu mentálního nebo kombinovaného postižení nižší soběstačnost, snížené rozumové schopnosti a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc. 

Zvoneček nabízí 5 druhů sociálních služeb:  
Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Chráněné bydlení
Odlehčovací služba
Denní stacionáře
Týdenní stacionáře

Fotografie ze Zvonečku: "Žít jako vrstevníci a ergoterapeutické činnosti."