JEDNORÁZOVÁ PLATBA
Použijte QR kód a doplňte jakoukoliv částku nebo zadejte platbu na náš transparentní účet.

Transparentní účet: 
123-9065240217/0100

PLATEBNÍ ÚDAJE PRO ZAHRANIČNÍ DÁRCE

IBAN: CZ2101000001239065240217 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Vaše dary si můžete odečíst od základu daně v daňovém přiznání na základě potvrzení o daru, které Vám zašleme na email. Pro vyplnění údajů klikněte na tlačítko.