JEDNORÁZOVÁ PLATBA

Číslo našeho transparentního účtu: 123-9065240217/0100

Vaše dary si můžete odečíst od základu daně z příjmu na základě potvrzení o daru.

ÚDAJE PRO ZAHRANIČNÍ DÁRCE

IBAN: CZ2101000001239065240217 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX